- Regulamin konkursu "Super Moce" -

„Pokaż swoje super moce”

§1 Zasady ogólne

 1. Organizatorem Konkursu („Konkurs”) jest AERIAL CONCEPT BARTŁOMIEJ ZARĘBSKI (NIP:7262495696, REGON:387641348, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź tel. 518953027), zwany dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród jest: AERIAL CONCEPT BARTŁOMIEJ ZARĘBSKI (NIP:7262495696, REGON:387641348, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź tel. 518953027), zwany dalej Fundatorem.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, prowadzony, współprowadzony ani administrowany przez Facebook. Informacje dostarczone przez Użytkownika mogą być wykorzystane na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w tym, w celu dostarczenia zwycięzcy ewentualnej Nagrody.
 4. Dane Użytkowników mogą być przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celach marketingowych.
 5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz stronie https://flyingrose.pl/regulamin-konkursu-super-moce
 6. Przekazanie zgłoszenia oznacza zgodę Uczestnika na wzięcie udziału w Konkursie oraz pełną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Nagrody - Szarfa lub koło, bony do sklepu FR, vouchery rabatowe na obóz FR

§2 Zasady Konkursu

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1.05.2023 r. o godzinie 10:00.
 2. Konkurs kończy się w dniu 31.05. 2023 r. o godzinie 19:00.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 4. Zadanie konkursowe brzmi:

“Pokaż swoje super moce”

- Umiesz wyrobić ciasto na pizzę w szpagacie?
- A może układasz kostkę Rubika siedząc na kole?
- Być może szpagat na szarfie to dla Ciebie mało i podczas niego szydełkujesz?
- Umiesz odkurzać stojąc na rękach?

Na pewno każdy z Was jest wyjątkowy, pokażcie nam jak bardzo

𝗭𝗮𝘀𝗮𝗱𝘆 𝗸𝗼𝗻𝗸𝘂𝗿𝘀𝘂:

1. Nagraj filmik lub zrób zdjęcie swoich szalonych umiejętności
2. W komentarzu pod postem wrzuć zdjęcie z #mojesupermoce
3. Zbierz pod swoim zdjęciem przynajmniej 10 lajków i udostępnij nasz post konkursowy
4. Wyślij swoje zgłoszenie na adres: zgłoszenia@fr-sport.pl z załączonym filmikiem lub zdjęciami, w tytule wiadomości wpisując “Moje super moce”.

𝗡𝗮𝗴𝗿𝗼𝗱𝘆:

Wyłonimy 1 laureata, który otrzyma nagrodę główną oraz 6 wyróżnień.

Nagrody:

Nagroda główna: szarfa lub koło
Nagrody dodatkowe: 3 bony zniżkowe o wartości 50 zł na zakupy w sklepie FR
Wyróżnienia: 3 vouchery rabatowe na obóz FR 

W konkursie może  wziąć udział każdy zainteresowany.

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto posiada profil na portalu Facebook lub Instagram, który ukończył 18 lat lub nie ukończył ukończył 18 lat lecz posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygranej, przy wszelkich czynnościach związanych z odbiorem nagrody konkursowej w formie pisemnej wyrazi zgodę na udział osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych i zgoda ta będzie przedstawiona na każde żądanie Organizatora.
 2. Organizator powołuje 4-osobową komisję (dalej „Komisja Konkursowa”), która dokonuje oceny Prac Konkursowych opublikowanych zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej oraz czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.
 3. Komisja nagrodzi 1 laureata, który spełni wszystkie warunki konkursu i w ocenie komisji dostarczy najlepszy film lub zdjęcie oraz wskaże 6 osób wyróżnionych.

§3 Nagrody

 1. Uczestnik, który przesłał  Pracę Konkursową zasługującą, zgodnie z oceną Komisji Konkursowej, na nagrodę główną zwany jest dalej „Laureatem”. Komisja nagrodzi 7 laureatów, którzy będą uprawnieni do odbioru nagrody.
 2. Nagrody wygrane w Konkursie zostaną rozesłane kurierem lub/i drogą mailową.
 3. Wyniki Konkursu ujawnione zostaną 5.06.2023 roku ok godziny 12:00. Wyniki zostaną przekazane poprzez osobny post na fanpage firmy Flying Rose Sport.
 4. Uczestnik może zostać Laureatem tylko jeden (1) raz.
 5. Filmy lub zdjęcia  muszą być wyłącznie własnego autorstwa. Uczestników Konkursu.
 6. Zabrania się zamieszczanie przez Uczestników w Filmach/Fotografiach i komentarzach jakichkolwiek treści, które naruszają dobre obyczaje, obowiązujące prawo lub też naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich, czy treści powszechnie uznawanych za wulgarne, czy obraźliwe.
 7. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich za użycie treści, grafik, fotografii czy linków naruszających prawa osób trzecich. Konkurs nie może zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób pełnoletnich, w tym treści erotycznych, promujących alkohol lub wyroby tytoniowe.
 8. Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy zarejestrowani użytkownicy portalu Facebook, którzy ukończyli 18 lat lub nie ukończyli 18 lat, ale posiadają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna, z zastrzeżeniem, że w przypadku wygranej, przy wszelkich czynnościach związanych z odbiorem nagrody konkursowej reprezentować ich będzie rodzic lub opiekun.

§4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest: FLYING ROSE NATALIA ZARĘBSKA (NIP:7272818250, REGON:368088395, ul. Morgowa 1a, 91-223 Łódź tel. 883953027(„Administrator”), która przetwarzać będzie dane osobowe w celu realizacji konkursu pod nazwą Zostań gwiazda kalendarza. Dane osobowe w zakresie podanym w zgłoszeniu będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 1. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotowi zarządzającemu centrum oraz innym podmiotom udzielającym wsparcia. Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Konkursu lub do dnia odwołania zgody na przetwarzanie danych, wyrażonej na poszczególny cel.
 2. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystane w celu organizacji Konkursu, w tym w celu podania do wiadomości publicznej imienia i nazwiska Laureata.
 3. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb rozstrzygnięcia Konkursu. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie (rozpowszechnianie) przez Organizatora i Administratora jego (I) imienia i (II) nazwiska – jeśli używa takiego w profilu na portalu Facebook. Każdy z Uczestników ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niezbędne dla potrzeb organizacji i rozstrzygnięcia Konkursu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Konkurs prowadzony jest na profilu firmy Flying Rose Sport na Facebooku.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie władz, pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny.
 4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie oraz ze względu na miejsce Konkursu warunku regulaminu internetowego portalu Facebook oraz potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności niepodanie danych, podanie nieprawdziwych danych, niezłożenie lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń, naruszenie przepisów prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie upoważnia Organizatora do wyłączenia Uczestnika z Konkursu oraz powoduje utratę prawa do Nagrody, nawet w przypadku spełnienia innych wymagań przewidzianych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne na profilu Facebook.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium